oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Występ zespołu ARTE-MUZA najpiękniejsze kołędy

Ogłoszenia Świateczne

19 XII – godz. 12.00. – Wspólna Wigilia szkolna

Ferie świąteczne

od 24 XII 2018r. – Wigilia (poniedziałek)

do 01 I 2019r. – Nowy Rok (wtorek)

2  I 2019r. – (środa) normalny dzień pracy w przedszkolu i szkole.

Wyjazd do kina FORUM w dnaich 13-14.12.18r.

Projekt: „Kreatywny świat przedszkolaka”, nr Projektu: RPO.03.01.01-20-0128/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W dniu 14.12.18 (piątek) dzieci z klas III wjeżdżają do Kina Forum na film

pt. „Petteson i Findus - najlepsza gwiazdka” koszt 15 zł (bilet + autokar)