oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Nosimy maseczki obowiązkowo !!

Ogłoszenie – Pilne
W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa oraz to, że powiat białostocki znalazł się w tzw. czerwonej strefie zagrożenia od 5 X 2020r. (poniedziałek)
Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy przedszkola i szkoły
obowiązkowo noszą maseczki na przerwach oraz podczas pobytu na placach zabaw i boiskach szkolnych.
Czas obowiązywania: do odwołania. Chrońmy siebie i bliskich.
Dyrektor

Od października rozpoczyna się: Projekt "Nowoczesna Edukacja" 2020r.

Ważne wiadomość - rozpoczyna się Projekt „Nowoczesna Edukacja”2020r.


          Po wygranym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej związany z podniesieniem kompetencji dzieci i nauczycieli i doposażeniem szkoły i oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja” zajęcia – po rekrutacji – rozpoczynają się od początku października 2020r.
          W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe (pełen wykaz na oddzielnej stronie) wyjazdy do teatru i kina oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
       Ponadto powstanie nowoczesna pracownia informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Projektem objęci też będą nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia.


Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

W obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

w Niewodnicy Kościelnej

 w obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

 

W celu ochrony zdrowia  dzieci, uczniów i nauczycieli i pracowników podjąłem następujące środki zabezpieczające:

- do placówki mogą przychodzić dzieci i uczniowie zdrowi,

- w przypadkach koniecznych mierzona jest temperatura- dysponujemy termometrami bezdotykowymi,

- przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce,

- przed drzwiami wejściowymi dyżury pełnią nauczyciele, zwracają uwagę na przestrzeganie procedur,

- mycie rąk – jak najczęściej, a szczególnie przed posiłkami i po wyjściu z łazienki,

- uczniowie starsi mogą nosić maseczki, szczególniena przerwie,

- rodzice mogą wchodzić do szkoły tylko w maseczkach lub przyłbicach, wskazane jest  też zakładanie rękawic,

- osoby postronne mogą wchodzić do budynku tylko za zgodą Dyrektora,

- zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w różnych godzinach, tak aby przedszkole, kl. I – III i kl. IV – VIII nie spotykały się,

- wydawanie posiłków odbywa się wg. specjalnego harmonogramu,

- korzystając z tego, że mamy jeden z największych i najlepiej wyposażonych placów zabaw w Polsce, korzystamy z 3 letnich

sallekcyjnych, 5 altanek, urządzeń na terenach  zielonych,

- place zabaw są dezynfekowane,

- w każdej klasie są płyny bakteriobójcze, po każdych zajęciach sale są dezynfekowane,

- stosowane jest systematyczne wietrzenie sal.

Ponadto:

- nauczyciele i pracownicy  obsługioraz kuchni są zaopatrzeni w maseczki, przyłbice i rękawiczki,

- dysponujemy dwoma specjalnymi bezdotykowymi podajnikami płynu dezynfekcyjnego,

- zakupiłem ozonatory, którymi systematycznie, z zachowaniem bezpieczeństwa, oczyszczamy powietrze,

- zakupiłem lampy UW – C 36 W – wirusobójcze i bakteriobójcze – są one wykorzystywane systematycznie,  z zachowaniem

instrukcji,

- dysponujemy dużym zapasem  płynów dezynfekującychi maseczek.

Dzieci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki sąna bieżąco informowani o zasadach zachowania w okresie pandemii,

Dbam o to,  aby wszyscy czuli się bezpiecznie oraz o to,żeby zminimalizować stan zagrożenia.

Chrońmy Siebie i Bliskich

                                                            Pozdrawiam

                                                            Marek Danilewicz

Pomagamy potrzebującym

Pomagamy potrzebującym

Uczennice  kl. VIII Oliwia Żochowska i Anna Mościcka z Koła Wolontariatu zorganizowały zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego Błażeja. Zebrane środki ok. 110 zł zostały wysłane przelewem pocztowym na adres fundacji: „Fundacja na rzecz dzieci niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty” w Gdyni.

Uczennice prowadziły swoją akcję pn. „Łącząc siły i zaangażowanie możemy wiele”. Jednocześnie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z nadzieją na wyzdrowienie Błażeja.

Społeczność szkoły z kolei dziękuje dziewczętom z kl. VIII za otwarte serca na rzecz potrzebujących.

Informacja do rodziców klasy 8 w sprawie Egzaminu Ósmoklasisty

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że tegoroczny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w maju 2021r.

z języka polskiego (25V),

matematyki (26V)

i języka obcego nowożytnego (27V).


Czas trwania egzaminu:
- język polski – 120 min.
- matematyka – 100 min.
- język obcy nowożytny – 90 min.


Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez uczniów podczas egzaminu zostanie przedstawiony w następnym piśmie. Uczniowie są informowani na bieżąco.
W związku z przygotowaniem do egzaminu podjąłem stosowne działania, aby to ważne wydarzenie w życiu Waszych dzieci przebiegało zgodnie z procedurami i pozytywnymi efektami:
- zwiększyłem liczbę godzin lekcyjnych w stosunku do siatki MEN – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
- dodałem jedną godzinę lekcyjną w tygodniu, z każdego przedmiotu egzaminacyjnego jako przygotowanie,
- wprowadziłem dobrowolne zajęcia dodatkowe w soboty z przedmiotów egzaminacyjnych (terminy do uzgodnienia),
- zwiększyłem liczbę przeprowadzanych testów i sprawdzianów powtórkowych i sprawdzających,
- dysponujemy własnym sprzętem kinowym, a więc będą wyświetlane filmy – adaptacje lektur szkolnych, jako uzupełnienie wiedzy,
- zakupiłem odpowiednią liczbę lektur,
- nauczyciele są do dyspozycji uczniów, a szczególnie w sytuacjach gdy istnieje potrzeba dodatkowych konsultacji.
Ponadto umożliwiłem prowadzenie bądź uczestnictwo w akcjach charytatywnych – skutkuje to dodatkowymi punktami podczas rekrutacji. Nadmieniam, że niektórzy uczniowie czynią to od wielu lat.


Proszę też, aby Państwo do 28 IX 2020r. wypełnili formularz odnośnie wyboru języka obcego na egzamin dołączoną do pisma. Tę decyzję będzie można zmienić do 15 II 2021 i zgłosić do Dyrekcji i przekazać do szkoły poprzez dzieci.
Do 15 X 2020r. – jeżeli jest taka sytuacja – należy przedłożyć Dyrekcji zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – o specjalistycznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, niedosłuch) lub inne choroby.
Moje i moich nauczycieli działania, aby osiągnąć sukces musi być poparte Państwa wsparciem: merytorycznym i życzliwym.
Ubiegły egzamin przebiegł w specjalnych warunkach związanych z pandemią:
- uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki,
- np. z języka angielskiego uzyskali jedną z najwyższych ocen w Polsce. Dobrze też wypadli z pozostałych przedmiotów.
Uczeń Kamil- uzyskał z matematyki 98 %, z języka angielskiego 96% i z języka polskiego 89%.
Dostał się jako pierwszy do najbardziej prestiżowej klasy - do klasy programistów w Zespole Szkół Elektrycznych.
Najważniejsze: wszyscy uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół.
Przypominam, że w latach ubiegłych należeliśmy do szkół w Polsce, które osiągnęły najwyższe wyniki.
Jestem przekonany, że tegoroczny też przyniesie satysfakcję i spełnienie marzeń Waszych dzieci, a moich uczniów.
Pozdrawiam Marek Danilewicz
Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2020.09.16

Uroczyste rozpoczęcie roku Szkolno - Przedszkolnego 2020/2021 r.

W tym roku 1 września był inny niż dotychczas. Z powodu pandemii liczba uczniów podczas uroczystości była ograniczona. Uczestniczyła tylko klasa I i IV. Byli to rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście: ks. Proboszcz Tomasz Powichrowski, Wójt Gminy Grzegorz Jakuć i przewodniczący TPN Zdzisław Narel. Był ceremoniał patriotyczny oraz zapalono znicze w Miejscu Pamięci narodowej dla uczczenia bohaterów II Wojny Światowej.

Następnie Pan Dyrektor w skrócie przedstawił przygotowanie szkoły i przedszkola do nowego roku.

Zwrócił szczególną uwagę w duża skalę przeprowadzonych remontów, ale przede wszystkim przywitał pierwszoklasistów, życząc im sukcesów w nauce i zadowolenia w byciu uczniem niewodnickiej szkoły.

Pan Wójt do życzeń dołożył prezent-termometr bezinwazyjny oraz książke do biblioteki.

Szczególny moment przeżył ks. Proboszcz, bo został uhonorowany pięknym wydawnictwem z okazji 100-lecia Niepodległej kwiatami oraz podajnikiem płynu dezynfekującego dla Kościoła.

Tę niespodziankę przygotowali Państwo Nienajadłowie.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło spotkanie z wychowawcami, a goście spotkali się z Dyrekcja na symbolicznej herbatce.

Czytanie narodowe "Balladyny" 2020r.

Jak co roku nasza szkoła włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Czytanie narodowe „Balladyny”

W dniu 8 września 2020r. o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość. Najpierw Pan Dyrektor przedstawił twórczość Juliusza Słowackiego i okoliczności powstania „Balladyny”. Następnie uczniowie kl. VIII przeczytali – z podziałem na role – fragmenty Lektury.

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice.

W następnym roku będziemy czytać „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Ozonowanie Szkoły 2020r.

Ozonowanie

Pan Dyrektor zakupił ozonatory w celu ozonowania pomieszczeń szkoły i przedszkola.

Ozonowanie zwalcza drobnoustroje, wirusy i odświeża powietrze, wspomaga utrzymanie w higienicznej czystości sale i korytarze. Dysponujemy ponadto dwoma urządzeniami do automatycznego podania płynu do dezynfekcji rąk. Są także do dyspozycji uczniów, przedszkolaków i nauczycieli, różnorodne płyny, rękawiczki oraz maseczki i przyłbice.

Czynimy wszystko, aby nasze pociechy były bezpieczne.

Dyrektor

P.S. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bo dysponujemy pięknie zagospodarowanym placem zabaw, urządzeniami sportowymi oraz salami na świeżym powietrzu i altankami. Dlatego większość zajęć odbywa się na powietrzu, jest bezpiecznie.