oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Konsultacje dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020r.

Organizacja konsultacji koordynuje wychowawca p. Mariusz Kozicki i udziela szczegółowych informacji:

- o terminach, przedmiotach , itd.

Komunikat

Nadsyłanie prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: "Obrazy związane z działalnością i zainteresowaniami Św. Jana Pawła II" przedłużamy do 10 czerwca.

Komunikat

Od 25 maja 2020r.  jest możliwość – po spełnieniu odpowiednich warunków sanitarnych – uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych dzieci z przedszkola i klas kl. I – III.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu i w szkole.

Każdy zainteresowany rodzic tą formą opieki kontaktuje się telefonicznie lub e mailowo z wychowawcą klasy.

Komunikat!

  • Do przedszkola i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  • Dzieci są przyprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola  i szkoły.
  • W pierwszej kolejności mogą być przyprowadzane dzieci, których rodzice pracują – rodzice potwierdzają ten fakt na piśmie.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą dezynfekować dłonie, maja zakryte usta i nos.
  • Zakaz przebywania na terenie przedszkola i szkoły osób obcych. Rodzice tylko w miejscach wyznaczonych.

Od 25 maja 2020r. – po spełnieniu określonych warunków sanitarnych – jest możliwość organizacji zajęć dla dzieci z orzeczeniem oraz konsultacji pedagogicznych dla ucz. kl. VIII,

a od 01 czerwca 2020r. dla chętnych uczniów z kl. IV – VIII.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i  stronie internetowej szkoły.

Każdy zainteresowany rodzic i uczeń powinien skontaktować się z wychowawcą klasy.

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć zostaną ustalone wspólnie.

Dyrektor

Komunikat

Zgodnie  z decyzja rządu szkoły zamknięte do 7 czerwca 2020r.

Prowadzimy konsultacje z rodzicami na temat ewentualnych zajęć opiekuńczych dla klas I-III i konsultacji dla klasy 8 od 25 maja 2020r. Szczegółowe informacje będę podawał na bieżąco.

Dyrektor

Pomimo pandemii prace remontowe i adaptacyjne w przedszkolu i szkole w pełni :)

W marcu przeprowadziłem pielęgnację drzew (ścinka, formowanie – szczególnie akcji – jest przez to tez bezpiecznej.

Zasadziliśmy  około 70 dorodnych (ok. 2 m) świerków oraz ok. 50 krzewów na zboczu.

Dosadziliśmy też drzewa owocowe w Sadzie Edukacyjnym

Zostały zbudowane dwa piękne nowe domki na placu zabaw, konserwujemy (malowanie, odnawianie) pozostały sprzęt i urządzenia.

Został zbudowany zestaw gimnastyczny na powietrzu.

W przedszkolu i szkole:

- generalny remont kl. II z wymianą podłogi,

- rozpoczyna się też generalny remont kl. „O”,

- zamontowane zostały na korytarzu gimnastycznym nowe  

urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych i sportowych.

Codziennie cały teren zielony jest pielęgnowany (podlewanie trawników, ogrodów i drzew).

Przygotowujemy się do modernizacji boiska.

Wszystkie prace są po to, a by Wasza powrót do przedszkola i szkoły był miły i radosny.

 

Z pozdrowieniami

Dyrektor

Komunikat

W celu ochrony zdrowia dzieci i w związku z prośbami rodziców oddziały przedszkolne „Bajeczka”  są nieczynne  do odwołania.

Dyrektor

Święta Narodowe

2 MAJA ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ
3 MAJA UCHWALENIE KONSTYTUCJI


Nie zapomnijcie wywiesić flagę państwową, a także możecie wspólnie zaśpiewać w domu Hymn Narodowy
Pozdrawiam świątecznie Dyrektor

Szanowni rodzice przedszkolaków

Przygotowujemy się do stopniowego powrotu dzieci do przedszkola.Odbyłem konsultacje z nauczycielami, pracownikami kuchni i obsługi. Obecnie moje nauczycielki konsultują się z Państwem odnośnie organizacji zajęć i warunków "posyłania maluchów do przedszkola". Obecnie też dostosowujemy budynek do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Termin otwarcia przedszkola podam w tygodniu.
Dyrektor