oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Logopedia

Drodzy rodzice,

Rozwój mowy jest jedną z najważniejszych umiejętności jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które rozpoczyna naukę w szkle, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależą w dużej mierze od Was Rodziców.

Praca logopedy: 

Poniedziałek  11.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 12.00

Piątek 10.00 – 14.00

Wyjazd na spektakl "Zemsta" w dn. 22 marca 2019r.

Wyjazd do Teatru Dramatycznego na spektakl „Zamsta” Aleksandra Fredro

Klasy IV – VIII

w dn. 22 marca 2019r. (piątek)

Wyjazd: 8.45Powrót: 11.30

Wybór koła

Szanowni Państwo, w związku z organizacją zajęć w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 proszę o wybranie razem z dzieckiem dodatkowych zajęć (proszę o podkreślenie wyboru zajęcia):

 1. Koło języka polskiego
 2. Koło matematyczne „Mały Pitagoras”
 3. Koło przyrodnicze
 4. Koło poprawności językowej
 5. Koło szachowe
 6. Koło gier umysłowych
 7. Koło kreatywności
 8. Koło języka angielskiego
 9. Koło języka niemieckiego
 10. Koło języka francuskiego
 11. Koło zajęć ogólnorozwojowych
 12. Koło zajęć sensorycznych
 13. Koło fizyczne – przygotowanie do nauki fizyki
 14. Koło chemiczne – przygotowanie do nauki chemii
 15. Koło kulinarne
 16. Koło zajęć z judo
 17. Koło zajęć – siatkówka
 18. Koło zajęć z gimnastyki sportowej
 19. Koła taneczne
 20. Koło chóru szkolnego
 21. Zajęcia z rytmiki
 22. Zajęcia z gimnastyki ogólnej
 23. Zajęcia szkółki piłkarskiej
 24. Nauka pływania na basenie w Białymstoku
 25. Zajęcia plastyczne
 26. Zajęcia koła teatralnego
 27. Zajęcia arteterapii
 28. Zajęcia społeczne
 29. Koło religijne
 30. Robotyka i programowanie
 31. Zajęcia drużyny zuchowej i harcerskiej
 32. Zajęcia logopedyczne

oraz zajęcia wyrównujące wiedzę z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego. 

Zajęcia są bezpłatne, tylko  częściowo płatne (dotyczy pkt. 19,24,30)

(wg Kuratorium Oświaty jest to zdecydowanie największa oferta zajęć dodatkowych bezpłatnych).

Jest również możliwość nauki gry na gitarze i na fortepianie.

Do dyspozycji naszych dzieci jest największy, najbezpieczniejszy i pięknie położony plac zabaw – według oceny MEN.

Mam satysfakcję, że dzięki wszechstronnemu rozwojowi (w pełnym bezpieczeństwie) naszych dzieci, spowodowaną m. in. wielością zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli,  Nasza Szkoła należy do najlepszych szkół w Polsce (podstawa: sprawdziany zewnętrzne po zakończeniu szkoły organizowane przez Kuratorium, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, zawody sportowe, wyniki konkursów międzyszkolnych.

Ps. Po wybudowaniu jedynej w województwie kabiny sensorycznej z pełnym oprzyrządowaniem - jest w toku  tworzenia pracownia                         chemiczno – fizyczno – biologiczna ( otwarcie w V 2019r.) – będzie to najlepiej wyposażona pracownia w województwie, następnie rozpocznie się generalny remont korytarza z dostosowaniem do zajęć wychowania fizycznego, a na placu zabaw powstały i powstaną nowe urządzenia do gimnastyki ogólnorozwojowej.

Ciągła modernizacja i wyposażenie szkoły w tym roku pochłonie sumę ok. pół miliona złotych.

Jest  to nasza wspólna zasługa, dlatego też dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Możemy być dumni, że po wizytacji całościowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku na stronie zbiorczej Centrum Edukacji Oświaty możemy przeczytać w raporcie: „Szkoła w Niewodnicy znacząco wyróżnia się na tle innych szkół w Polsce”.

(Raport też  jest dostępny w sekretariacie szkoły) Pozdrawiam Dyrektor

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przepis na sukces”

 • Zajęcia terapeutyczne:
 • Zajęcia Metodą Behawioralną
 • Zajęcia specjalistyczne:
 • Zajęcia „Metody Aktywnych Kroków”
 • Zajęcia „Metody Dobrego Startu”
 • Zajęcia Kinezjoterapii
 • Zajęcia Koło Gier Umysłowych    
 • Artetaerapia
 • Zajęcia specjalistyczne korygujące wady postawy:
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej        
 • Zajęcia gimnastyki z elementami judo
 • Zajęcia ogólnorozwojowe       
 • Zajęcia logopedyczne:
 • Zajęcia Terapii Logopedycznej
 • Zajęcia Logarytmicznych  
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 • Zajęcia z matematyki                      
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z przyrody               
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
 • Zajęcia koła języka angielskiego „Chcę rozmawiać z kolegą z Anglii”
 • Zajęcia koła języka rosyjskiego „Jadę na wycieczkę do Moskwy”
 • Zajęcia koła języka niemieckiego „Mama przyjaciela z Niemiec”
 • Zajęcia koła przyrodniczego
 • Zajęcia koła matematycznego – „Mały Pitagoras”
 • Zajęcia koła naukowo – technicznego (wstęp do fizyki i chemii).

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych „Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej od 01 III 2019r.

Trochę historii:

Przedszkole „Bajeczka” obchodzi w tym roku 10 – lecie istnienia.

Baza lokalowa:

Przedszkole składa się z 4 oddziałów (od 2,5 do 6 – latków). Każdy oddział ma swoją oddzielną salę.

Czas pracy:

Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 17.00 z przerwą wakacyjną w lipcu.

Kadra:

Pracuje 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 12 nauczycieli, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia.

Posiłki:

Przedszkolacy spożywają posiłki w saloniku jadalnym, potrawy przygotowywane są we własnej kuchni. Smaczne i świeże posiłki przygotowują 4 kucharki.

Zajęcia programowe i dodatkowe:

Zajęcia programowe odbywają się zgodnie z podstawą programową MEN, a także dzieci korzystają z zajęć dodatkowych:

 • Zajęć z wykorzystaniem „Metody Dobrego Startu”
 • Zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęć logopedycznych
 • Zajęć Integracji Sensorycznej
 • Zajęć „Szachowo- warcabowy mistrz”
 • Zajęć „Przyjazna matematyka”
 • Zajęć spotkanie z naturą „Przyroda, która mnie otacza”
 • Zajęć z języka angielskiego
 • Zajęć z języka niemieckiego
 • Zajęć z języka rosyjskiego
 • Koła „Warsztaty z przedsiębiorczości”
 • Zajęć „Kraina kreatywności”
 • Zajęć muzyczno- ruchowych
 • Zajęć teatralno- plastycznych
 • Zajęć z dramoterapii
 • Zajęć z bajkoterapii
 • Zajęcia z rytmiki i nauki tańca nowoczesnego i tradycyjnego

Co nas wyróżnia:

- nauka języków obcych ( język angielski, język niemiecki, język rosyjski)

- duża liczba zajęć dodatkowych,

- własna kuchnia i smaczne, świeże posiłki,

- ogromny plac zabaw, bezpieczny i położony wśród zieleni,

- doskonała, miła, wykwalifikowana kadra nauczycieli,

- uczestnictwo dzieci w kulturze (teatr, kino) w przedszkolu i podczas wyjazdu do Białegostoku,

- zajęcia nauki pływania na basenie w Białymstoku,

- opieka logopedyczna i korekcyjna oraz pedagogiczno – psychologiczna,

- organizacja imprez rodzinnych (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, wspólna wigilia, imprezy imieninowo – urodzinowe,

- codzienne zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem placu zabaw i sal wiosenno – letnich,

- wyjazdy do różnorodnych ośrodków integracyjnych, zielonej szkoły, centrów zabaw (Fabryka Misia, Fikoland itp.),

- bezpieczna i rodzinna atmosfera (całkowity monitoring).

Przedszkole jest bezpłatne. Bez czesnego i wpisowego. Zapraszamy.

Wybór szkoły – to wybór przyszłości twojego dziecka.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej od 10 lat należy do najlepszych szkół w Polsce !!!

Podstawa:

- egzaminy zewnętrzne po szkole podstawowej,

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,

- Konkursy wiedzy i artystyczne,

- wyniki sportowe.

Co nas wyróżnia:

- najważniejszy jest uczeń i jego zainteresowania,

- położenie szkoły wśród zieleni i na skraju lasu,

- własna kuchnia: smaczne i świeże posiłki,

- najwyższa jakość sprzętu dydaktyczno – naukowego,

- specjalistyczny sprzęt do sensoryki,  gimnastyki korekcyjnej i logopedii

- wykwalifikowani trenerzy,

- największy i najbezpieczniejszy plac zabaw z urządzeniami gimnastycznymi,

- letnie sale lekcyjne – zajęcia na świeżym powietrzu,

- bezpieczeństwo i akceptacja,

- nauka języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język chiński,

- imprezy rodzinne oraz państwowe,

- mnogość zajęć dodatkowych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

- szkoła czynna od 7.00 – 17.00 – w tym czasie nauka i opieka pedagogiczna.

Ważne: szkoła całkowicie bezpłatna. Bez czesnego i wpisowego.

Są jeszcze wolne miejsca w niektórych klasach.

Tel. 85/ 650 45 75 , 611 603 655

!! Wspaniała wiadomości !! Rozpoczynamy od marca 2019 Nowy Projekt „Przepis na sukces” z dofinansowaniem UE.

REKRUTACJA DO PROJEKTU            

„Przepis na sukces”

Zapraszamy uczniów do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Przepis na sukces”

Uczniowie będą mogli skorzystać z następujących zajęć:

 • Zajęcia terapeutyczne:
 • Zajęcia Metodą Behawioralną
 • Zajęcia specjalistyczne:
 • Zajęcia Metodą Aktywnych Kroków 
 • Zajęcia Metodą Dobrego Startu
 • Zajęcia Kinezjoterapii
 • Zajęcia Koło Gier Umysłowych 
 • Zajęcia Arteterapii
 • Zajęcia specjalistyczne korygujące wady postawy:
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia z gimnastyki z elementami judo
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia logopedyczne:
 • Zajęcia Terapii Logopedycznej
 • Zajęcia Logarytmiczne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 • Zajęcia z matematyki
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z przyrody
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
 • Zajęcia koła języka angielskiego „Chcę rozmawiać z kolegą z Anglii”
 • Zajęcia  koła języka rosyjskiego „Jadę na wycieczkę do Moskwy”
 • Zajęcia koła języka niemieckiego „Mam przyjaciela z Niemiec”
 • Zajęcia koła przyrodniczego
 • Zajęcia koła matematycznego – ‘Mały Pitagoras”
 • Zajęcia koła naukowo – technicznego (wstęp do fizyki i chemii).
 • Dodatkowo będą realizowane wyjazdy edukacyjno – kulturalne.

UDZIAŁ W POROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt: „Przepis na sukces”

Ważniejsze informacje na temat przebiegu i realizacji projektu "Przepis na sukces"

znajdują się na stronie internetowej

 

Przebieg i realizacja projektu "Przepis na sukces"

1. Przygotowano tzw. kampanię informacyjną

-plakaty

- informacje na tablicy ogłoszeń

- specjalne wydanie gazetek okolicznościowych

- wykonanie baneru i umieszczenie przed szkołą

- informowanie na zebraniu rodziców i posiedzeniu rady pedagogicznej

- serwis zdjęciowy na tablicy ogłoszeń

2. Analizowanie realizacji projektu w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w rozmowach indywidualnych

3. W projekcie brało udział 38 uczniów i 10 nauczycieli

4. Realizacja zadania projektu "Przepis na sukces"

Wykonano adaptacje korytarza szkolnego na potrzeby zajęć z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć jak np. ćwiczenia gimnastyczne z elementami judo.

Dokonano remontu ścian i sufitu, podłoża, umieszczono nową specjalną wykładzine

ściany wyłożono dla bezpieczeństwa dodatkowo materacami

umieszczono urządzenia sportowe: ściany wspinaczkowe, drabinki, urządzenia gimnastyczne, kosze do koszykówki

5. Zakupiono pomoce dydaktyczne i zmodernizowano pracownię chemiczno-fizyczna i techniczną, a przede wszystkim zainstalowano dygostarium i laboratorium biologiczne.

zakupiono i zainstalowano tzw. , magiczny dywan

zakupiono i zainstalowano dwa monitory interaktywne w poszczególnych klasach

przeprowadzono 4 szkolenia dla 10 nauczycieli

odbyła się wycieczka do Teatru Dramatycznego w Białymstoku

odbyła się wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego

zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe do prowadzenia zajęć projektowych:

m.in. laptop, mikrofon, sprzęt sportowy, programy multimedialne, gry i pomoce specjalistyczne, sprzęt do logopedii, pomoce językowe i matematyczne

Odbyły sie wszystkie zaplanowane zajęcia w ramach zadań oraz zakupiono i wykorzystano sprzęt dydaktyczno - naukowy.

Projekt został zrealizowany.

 

 

 

>>ZAPYTANIE OFERTOWE<< POBIERZ

MAREK DANILEWICZ jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej i realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przepis na sukces”

Głównym celem projektu jest wyrównanie edukacyjne podniesienie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczo -fizycznych, wzrost wiedzy z zakresu posługiwania się językami obcymi, językiem  angielskim, językiem niemieckim, językiem  rosyjskim, a także wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością u  dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej na szkoleniach pedagogicznych.

Projekt będzie realizowany do 31 I 2020r.

Dofinansowanie projektu z UE 322 120,91

www.mapadotacji.gov.pl