oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP , poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Wyjazd do teatru Teatr Detektyw Pozytywko 4.11.2018

Wyjazd do teatru

W dniu 04 grudnia 2018r.

(wtorek) dzieci z klasy: I , II, III

na spektakl teatralny

Teatru Współczesnego w Krakowie

  1. „Detektyw Pozytywko”

Wyjazd godz. 9.30

Powrót godz.  11.30

Koszt : 25 zł (bilet + przejazd)

KLASY I i II - Wyjazd do teatru pt: "Teatr Cieni Ofelii" 22.11.2018

W dniu 22 listopada 2018r. (czwartek) dzieci z klasy:
I i II wyjeżdżają do Teatru Lalek na spektakl teatralny
„Teatr Cieni Ofelii"
Wyjazd godz. 8.25 - Powrót godz.  10.50    
Koszt : 23 zł (bilet + przejazd)

Projekt: „Kreatywny świat przedszkolaka”, nr Projektu: RPO.03.01.01-20-0128/16

4 LATKI - Wyjazd do teatru pt: "Teatr Cieni Ofelii" 22.11.2018