oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

KONKURSY 2020

Odsłony: 1578

XI

Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych Konkurs plastyczny

„Białe Boże Narodzenie barwami malowane” ”

Uczestnicy:

 1. Przedszkole – wszystkie grupy.
 2. Uczniowie - I – III
 3. Uczniowie – kl. IV – VIII

Technika prac:  dowolna – różne techniki mogą być prace 

przestrzenne

Wielkość:    A4   i   A3

Zgłoszenie: do 15 I 2020r.

Koordynatorzy: p. Marta Makar

 1. Anna Ożarowska
 2. Magdalena Romanowska

Zgłoszenia należy  przekazywać  do wychowawców lub koordynatorów.

 

Regulamin
Konkursu Plastycznego
„Białe Boże Narodzenie barwami malowane”

Celem konkursu jest nawiązanie do bogatej tradycji tworzenia dzieł malarskich przez wielu artystów przez wszystkie stulecia, których inspiracją były Święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie „wyzwolone” wśród uczniów wyobraźni plastycznej i „przelanie” na papier obrazów powstałych z przeżyć wigilijnych i bożonarodzeniowych.
Do eliminacji finałowej szkoła może przesłać lub dostarczyć osobiście  do 10 prac uczniów/ przedszkolaków.
Na karcie zgłoszeniowej należy umieścić:
nazwę szkoły lub nazwę przedszkola
imię i nazwisko ucznia, klasa lub przedszkolaka
imię i nazwisko, numer telefonu, e- mail  nauczyciela  – opiekuna
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Prace  należy nadsyłać lub dostarczyć na adres:
                Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
                   ul. Kościelna 10 ,18-106 Turośń Kościelna
    lub e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin zgłoszenia  do 14 stycznia 2020 roku.
Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły .niewodnica.edu.pl .

! KLIKNIJ CZYTAJ WIĘCEJ ! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych SKOPIUJ WZÓR !

Niewodnica Kościelna, dnia ………………………

Zgoda na przetwarzanie danych

Jako opiekun prawny małoletniej/ego ……………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………… w związku z organizacją przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niewodnicy Kościelnej Plastycznego Konkursu Sztuk Bożonarodzeniowych „Białe Boże Narodzenie barwami malowane.”

Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz powierzenie przez Administratora Danych Osobowych, Podmiotowi Przetwarzającemu dane niezbędnych do przeprowadzenie konkursu.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

…………………………… (podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Dane kontaktowa do Inspektora Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenie konkursu i mogą będą udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne lecz konieczne do wzięcia udziału dziecka w konkursie.
 8. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Zapoznałem się z treścią (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

……………………………………………………. .