oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

KOMUNIKAT

Odsłony: 215

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na covid proszę zwrócić baczniejszą uwagę na przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Dlatego też odwołuję najbliższe wszystkie imprezy masowe

(np. „apele z okazji dnia Edukacji Narodowej, zabawy andrzejkowe, ślubowanie kl. I itp.)

Organizacja imprez będzie możliwa po złagodzeniu epidemii.

 

Niewodnica Kościelna, 2021.10.10