oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Lato w przedszkolno – szkolnych ogrodach

Odsłony: 240

Zakwitły róże w ogródkach różanych, wtórują im inne kwiaty.

 

W sadzie dojrzewają porzeczki, agrest oraz czerwienią się wiśnie. Świerki serbskie pokryły się pięknymi szyszkami.

Wejście do przedszkola i szkoły ukwiecone, czekają na dzieci, czekają też figurki zaczytanych „maluszków”.

Ale już od 15 sierpnia znowu zapełnią  się gwarem przedszkolno – szkolne ogrody i place zabaw.