oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Stacja pogody

Odsłony: 286

Umiemy przewidywać pogodę, bo mamy naszą szkolną stację pogody.

Badamy też średnią temperaturę i opady. Zamieniamy nabytą wiedzę w praktyczne pomiary.