oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Uroczyste zakończenie roku przedszkolno – szkolnego 2020/2021

Odsłony: 152

Zgodnie ze zwyczajem w dn. 24 VI 2021r. o godz. 9.30 rozpoczęła się Msza Święta w Kościele Parafialnym koncelebrowana przez ks. Proboszcza dr Tomasza Powichrowskiego w intencji uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej placówki oświatowej.

Na organach grał  nasz osobisty organista, a przy tym nasza nauczycielka Pani Ewelina Kulesza. Dalsza cześć uroczystości odbyła się   w ogrodach przedszkolno- szkolnych.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie zabrał głos p. Dyrektor, który powitał gości (m.in. Pana Wójta Grzegorza Jakucia, ks. Tomasza Powichrowskiego  oraz przekazał  pozdrowienia od Pana Wiceministra Oświaty Pana Dariusza Piontkowskiego).

W dalszej części omówił najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem placówki. Szczególnie zwrócił uwagę na  wspaniałe wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz ogromne wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, który został zdominowany przez naszych uczniów.

Następnie Pan Wójt wręczył swoją nagrodę najlepszej uczennicy Łucji Nikonowicz, zaś przewodniczący TPN p. Zdzisław Narel wręczył nagrodę Stowarzyszenia Antkowi Brzozowskiemu, a Pan Dyrektor przekazał  nagrodę Annie Mościckiej i Adzie Kamińskiej.

Zostali też uhonorowani tytułem „Przyjaciela szkoły” rodzice:

Pan Grzegorz Nienajadło i Pan Cezary Sawicki.

W dalszej części wystąpili przedszkolacy w ponad 100- osobowym zespole. Aplauzom nie było końca.

 Wreszcie przyszedł moment szczególnie uroczysty – pożegnanie klas VIII. Wszystkim zakręciła się łza w oku. Była to bowiem klasa wspaniała, zdyscyplinowana, o zacięciu charytatywnym, koleżeńska. Przy tym osiągnęła wspaniałe wyniki w nauce. Pan Dyrektor powiedział, że życzyłby, aby każda szkoła miała taką klasę. A następnie powiedział: „idźcie za marzeniami i dalej idźcie za marzeniami i tak do końca”. Były kwiaty, uściski i znowu łzy. Dalsza część uroczystości odbyła się w klasach, tam zostały wręczone świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe.

Zaś w saloniku jadalnym goście wraz z nauczycielami degustowali słodkości przy herbatce.