oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ślubowanie klas 1

Odsłony: 272

Ze względu na pandemie tegoroczne uroczystości klasy 1 - ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyły się 16 czerwca 2021r. Dopisała piękna już prawie letnia pogoda, a więc uroczystość odbyła się w ogrodach szkolnych.

Najpierw głos zabrał Pan Dyrektor, pogratulował pierwszoklasistom przygotowania, a rodzicom podziękował za pomoc. Następnie odbyła się ceremonia. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania, piły dzielnie soczek cytrynowy i uświetniły uroczystość występami artystycznymi. Złożyły ślubowanie, a Pan Dyrektor pasował specjalnym ołówkiem lub szabelką na uczniów klasy 1 .

Dzieci otrzymały prezenty i legitymacje uczniowskie. Uczniów klasy 1 przygotowywała pani Dorota Bąba i pani Katarzyna Dąbrowska. Na zakończenie odbyła się uczta słodkości w saloniku jadalnym razem z rodzicami i gośćmi.