oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wycieczka do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Odsłony: 315

W dn. 27 maja 2021r. uczniowie kl. I-III wyjechali na wycieczkę do Muzeum. Dzieci poznały prace kowala, bartnika, odbyły zajęcia warsztatowe i przejechały się pięknymi bryczkami. Pełne wrażeń wróciły popołudniu do szkoły.