oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Koło szachowe w innym wydaniu 2021

Odsłony: 193

Z nastaniem wiosny prowadzący zajęcia szachowe p. Mariusz Kozicki ustawił na placu zabaw tzw. szachy plenerowe. Wielkie figury zaskoczyły maluchów, ale także zachęciły do doskonalenia gry. Nowa sekcja szachowa rozwija się dynamicznie