oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ogłoszenie

Odsłony: 255

Zabraniam organizowania i przeprowadzania wszelkich sprawdzianów,

kartkówek  itp. (oprócz kl. VIII).

Proszę przeprowadzać rozmowy na temat trudności w opanowaniu materiału i „zadań” tak, aby uczniowie mogli wykazać się wiedzą.

Nie stosować „łapanki” na niewiedzę. Naszym zadaniem jest nauczyć.

Szczególnie troską otoczyć uczniów kl. VIII i tych, którzy wymagają naszej pomocy.

Dyrektor