oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wiosenny piknik w szkolnym sadzie

Odsłony: 290

W dniu 12.05.2021r. wychowawczynie klasy III wraz z uczniami przygotowały uroczy piknik wśród kwitnących drzew i krzewów w naszym sadzie. 

Zapraszamy inne klasy do działania ... :)