oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły:

Odsłony: 311

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły:

  1. Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III.
  2. Od 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

 Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie uczą się już  w szkole.