oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wznawiamy nauczanie stacjonarne

Odsłony: 359

Zgodnie z decyzją Rządu od dnia 26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) klasy I- III wznawiają nauczanie stacjonarne.

                         Dyrektor