oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

INFORMACJA

Odsłony: 284

Od dnia 19 kwietnia 2021r. (poniedziałek)

Oddziały przedszkolne powracają do systemu  stacjonarnego i są czynne według planu.