oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Będzie to przestrzenne i otwarte miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Odsłony: 263

Na naszym placu szkolnym wśród drzew i zieleni powstaje jedna z największych otwartych i przestrzennych miejsc do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Składa się ona z urządzeń Street Workout, Fitness, linearium. Łączy się ona z siłownią pod dachem. Będą z niej korzystać uczniowie klas I- VIII. Jest atestowana.

W najbliższym czasie będzie ciągle rozbudowywana.

Jest to spełnienie zaleceń, które obowiązują  w krajach, gdzie ruch na świeżym powietrzu jest najważniejszy do rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży.