oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Cudowny dar

Odsłony: 360

W dn. 15 kwietnia 2021r. Dyrekcja Lasów Państwowych przekazała kilka świerków (Picea abies L.) naszemu przedszkolu i szkole, które  wyrosły z ziaren poświęconych przez Papieża Franciszka podczas zainstalowania choinki świątecznej w Watykanie przywiezionej przez delegację Lasów Państwowych jako dar z Podlasia.

Świerki zostały posadzone w kilku miejscach na placu szkolnym przez przedszkolaków i nauczycieli. Jeden z nich został umieszczony w Miejscu Pamięci Narodowej wśród Dębów Katyńskich.

Niechaj rosną i upiększają.