oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat

Odsłony: 248

W związku z decyzja Pana Premiera nauczanie zdalne zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r.

Dotyczy klas I-III i oddziałów przedszkolnych

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci pracowników służby zdrowia, nauczycieli, służb mundurowych oraz dzieci specjalnej troski.

Dyrektor