oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

KOMUNIKAT

Odsłony: 247

Zgodnie z decyzją Pana Premieraod 29 III do 9 VI 2021r. klasy I – VIII kontynuują zdalne nauczanie.

…………………………………….

Oddziały przedszkolne – nieczynne

Czynne jedynie dla dzieci medyków i pracowników służb mundurowych.

……………………………………..

Od 1 IV do 6  IV 2021 trwają Ferie Świąteczne Wielkanocne

Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2021.03.25