oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat

Odsłony: 383

Zgodnie z decyzją  p. Premiera od 20 III do 9 IV 2021r. zajęcia (podobnie jak w kl. IV-VIII)

w kl. I- III odbywają się zdalnie. Oddziały przedszkolne pracują od godz. 7.00 – 16.00