oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zakończyliśmy zbiórkę dla Bartusia

Odsłony: 338

Zakończyliśmy zbiórkę dla ratowania małego Bartusia.

Uzbieraliśmy 220zł 50gr. Sumę tą przekazaliśmy na odpowiednie konto. Dziękujemy za pomoc!