oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat - Miła wiadomość

Odsłony: 265

Nasi uczniowie w wojewódzkim Konkursie Historycznym "By czas nie zaćmił i niepamięć" Adrianna Kamińska uczennica klasy VIII i Gabriel Kossakowski - już absolwent(uczeń IV LO) zajęli czołowe miejsca.

Gratulacje dla uczniów, nauczycieli i Dyrekcji przesłał Pan Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Pani Kurator Oświaty Beata Pietrzuszka.

Przypominamy, że w latach ubiegłych też mieliśmy laureatów w tym konkursie Opiekunem Naukowym jest p. Mariusz Kozicki.

Przewodniczącym Komisji Konkursu była Pani Prof. Dr hab. Barbara Falińska