oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22.03.2021r.

Odsłony: 257

 W dniu 22 III 2021r. (poniedziałek)

Rekolekcje dla uczniów naszej szkoły odbędą się w Kościele Parafialnym od godz. 11.00 – 12.30

Uczniowie pragnący  za zgodą rodziców wziąć udział w uroczystości udają się do Kościoła sami lub z rodzicami.