oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konkurs Wielkanocny na „Najpiękniejsza Palmę” do 25.03.21r.

Odsłony: 235
 

  1. Palmy mogą być wykonywane samodzielnie i rodzinnie.
  2. Technika dowolna, wielkość palm dowolna.
  3. Termin do 25.03.2021r. Palmy przekazujemy wychowawcom oddziałów i klas.
  4. Najpiękniejsze palmy będą nagradzane  i upiększą Niedzielę Palmową  w Kościele.