oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Komunikat dla klasy VIII

Odsłony: 243

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 17 III 2021r. godz. 9.00 -  Język Polski

18 III 2021r. godz. 9.00 - Matematyka

19 III 2021r. godz. 9.00 - Język Angielski

Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

POWODZENIA DYREKTOR :)