oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Poznajemy baśnie i legendy kl. III

Odsłony: 255

Dopełnieniem omawianej baśni "Dwunastu braci" Janiny Porazińskiej była degustacja truskawek w klasie "niby znalezionych w lesie". Pomysł p. Marka Jr.