oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Prace remontowe i nowe zakupy w szkole

Odsłony: 57

Pomimo pandemii prowadzone są prace instalacyjne: przyłącze sieci kablowej - będzie sieć komputerowa w każdej sali. Mamy coraz więcej urządzeń wysokiej klasy - monitory interaktywne , które będą podłączone światłowodem.