oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Kalendarium zajęć

Odsłony: 73

Kalendarium zajęć w grudniu 2020r. i styczniu 2021r.

GRUDZIEŃ 2020r.

 

 

Przedszkole do 23 XII czynne według planu

od 24 XII do 31 XII przerwa świąteczna

………………………………………………………………….

Szkoła do 23 XII – nauczanie zdalne

od 24 XII do 31 XIIprzerwa świąteczna

…………………………………………………………………..

STYCZEŃ 2021r.

Przedszkole od 4 I do 9 I 2021r. – ferie zimowe

od 11 I 2021r. – czynne wg. planu

………………………………………………………………..

Szkoła od 4 I do 16 I 2021r. – ferie zimowe

od 18 I 2021r. – organizacja zajęć w następnym komunikacie wg. ustaleń rządu.

Dyrektor