oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ogłoszenie w sprawie Rady Pedagogicznej

Odsłony: 43

W związku z przerwą w zajęciach stacjonarnych – zdalne nauczania i ferie zimowe pierwszy  semestr roku szkolnego 2020/2021 kończy się 

w dn. 30 stycznia 2021r. 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania semestru odbędzie się w formie zdalnej  lub stacjonarnej (uwarunkowane pandemią) w ostatnim tygodniu stycznia 2021r.