oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Kochani ósmoklasiści

Odsłony: 58

Kochani ósmoklasiści, nauczyciele i rodzice, zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Edukacji Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej

Wymagania egzaminacyjne zostaną opublikowane w grudniu 2020r.

Więcej informacji na stronie internetowej MEN- u. Wszelkie nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Dotyczy to przede wszystkim wymagań egzaminacyjnych. Zmiany te podyktowane są – ze względu na zdalne nauczanie – umożliwieniem dobrego przygotowania do egzaminu.

Dyrektor