oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ferie od 4 stycznia 2020r.

Odsłony: 82

Zgodnie z decyzją p. Premiera i Rządu kalendarium zajęć w grudniu i styczniu 2020/2021 przedstawiają się następująco:

  1. Zdalne nauczanie w kl. I – VIII przedłużone do 23 grudnia 2020r.
  1. Od 24 XII do 3 I 2021r. – ferie świąteczne
  2. Od 4 I – 17 I 2021r. - ferie zimowe

Przedszkole pracuje wg. odrębnego planu.

Dyrektor