oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Certyfikat Bezpiczna Placówka Oświatowa

Odsłony: 226

 

Bardzo jest nam miło, że mogę zaprezentować Certyfikat potwierdzający, że nasza szkoła i przedszkole to bezpieczna placówka oświatowa.

Wyróżnienie przyznane jest za:

-szczególną dbałość o bezpieczny i higieniczne warunki pracy

-spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o uczniów, dzieci i nauczycieli

Codziennie dbamy, aby Państwa, Nasze dzieci i uczniowie byli bezpieczni.

Życzę Wszystkim Zdrowia!

Dyrektor :)