oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Odsłony: 186

Braliśmy też udział w pięknym programie "Szkoła do hymnu". Pisaliśmy już o tym, są też zdjęcia.

Pan Minister Edukacji podziękował Nam, przyznając stosowny dyplom.