oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zdalne nauczanie także w klasach I-III

Odsłony: 230

Zgodnie z decyzją Pana Premiera zdalne nauczanie od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. obowiązuje w klasach I-III do odwołania.