oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ważne informacje

Odsłony: 332

KOMUNIKAT
W związku z decyzją Pana Premiera
od 26 X 2020r. (poniedziałek) uczniowie kl. IV–VIII „przechodzą” na zdalne nauczanie.
Każdy uczeń zostanie powiadomiony oddzielnie odnośnie sposobu łączności i metod nauczania zdalnego.
Kl. I – III – pracują „normalnie” z tym, że rozpoczynają zajęcia wg harmonogramu
Kl. I – 8.30
Kl. II – 8.45
Kl. III – 9.00
Oddziały przedszkolne pracują też normalnie.
Odnośnie obostrzeń obowiązują do odwołania.
Dyrektor