oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

26 XII 2020r. Rada Pedagogiczna

Odsłony: 67

Ogłoszenie

Bardzo pilne  posiedzenie  Rady Pedagogicznej

DOTYCZACEJ NAUCZANIA ZDALNEGO

w dn. 26 X 2020 o godz. 11.00 (poniedziałek)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA