oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Szkoła założyła konto na OFFICE 365 i MS TEAMS do nauki zdalnej.

Odsłony: 74

Wkrótce uczniowie i nauczyciele otrzymają dostęp do platformy OFFICE 365

, TEAMS, i darmowego pakietu Microsoft OFFICE online.

Proszę się kontaktować z p. Adamem Mosiejem

link do logowania:

www.portal.office.com