oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

14 X 2020r. Dzień Nauczyciela - Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Odsłony: 104

Na prośbę uczniów i nauczycieli Dzień Nauczyciela

14 X 2020r. (środa)

Jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Przedszkole – pracuje zgodnie   z planem

Szkoła – czynna świetlica z wyżywieniem

 od godz. 7.30 – 16.30