oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Nosimy maseczki obowiązkowo !!

Odsłony: 87

Ogłoszenie – Pilne
W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa oraz to, że powiat białostocki znalazł się w tzw. czerwonej strefie zagrożenia od 5 X 2020r. (poniedziałek)
Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy przedszkola i szkoły
obowiązkowo noszą maseczki na przerwach oraz podczas pobytu na placach zabaw i boiskach szkolnych.
Czas obowiązywania: do odwołania. Chrońmy siebie i bliskich.
Dyrektor