oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

W obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

Odsłony: 107

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

w Niewodnicy Kościelnej

 w obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

 

W celu ochrony zdrowia  dzieci, uczniów i nauczycieli i pracowników podjąłem następujące środki zabezpieczające:

- do placówki mogą przychodzić dzieci i uczniowie zdrowi,

- w przypadkach koniecznych mierzona jest temperatura- dysponujemy termometrami bezdotykowymi,

- przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce,

- przed drzwiami wejściowymi dyżury pełnią nauczyciele, zwracają uwagę na przestrzeganie procedur,

- mycie rąk – jak najczęściej, a szczególnie przed posiłkami i po wyjściu z łazienki,

- uczniowie starsi mogą nosić maseczki, szczególniena przerwie,

- rodzice mogą wchodzić do szkoły tylko w maseczkach lub przyłbicach, wskazane jest  też zakładanie rękawic,

- osoby postronne mogą wchodzić do budynku tylko za zgodą Dyrektora,

- zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w różnych godzinach, tak aby przedszkole, kl. I – III i kl. IV – VIII nie spotykały się,

- wydawanie posiłków odbywa się wg. specjalnego harmonogramu,

- korzystając z tego, że mamy jeden z największych i najlepiej wyposażonych placów zabaw w Polsce, korzystamy z 3 letnich

sallekcyjnych, 5 altanek, urządzeń na terenach  zielonych,

- place zabaw są dezynfekowane,

- w każdej klasie są płyny bakteriobójcze, po każdych zajęciach sale są dezynfekowane,

- stosowane jest systematyczne wietrzenie sal.

Ponadto:

- nauczyciele i pracownicy  obsługioraz kuchni są zaopatrzeni w maseczki, przyłbice i rękawiczki,

- dysponujemy dwoma specjalnymi bezdotykowymi podajnikami płynu dezynfekcyjnego,

- zakupiłem ozonatory, którymi systematycznie, z zachowaniem bezpieczeństwa, oczyszczamy powietrze,

- zakupiłem lampy UW – C 36 W – wirusobójcze i bakteriobójcze – są one wykorzystywane systematycznie,  z zachowaniem

instrukcji,

- dysponujemy dużym zapasem  płynów dezynfekującychi maseczek.

Dzieci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki sąna bieżąco informowani o zasadach zachowania w okresie pandemii,

Dbam o to,  aby wszyscy czuli się bezpiecznie oraz o to,żeby zminimalizować stan zagrożenia.

Chrońmy Siebie i Bliskich

                                                            Pozdrawiam

                                                            Marek Danilewicz