oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Uroczyste rozpoczęcie roku Szkolno - Przedszkolnego 2020/2021 r.

Odsłony: 140

W tym roku 1 września był inny niż dotychczas. Z powodu pandemii liczba uczniów podczas uroczystości była ograniczona. Uczestniczyła tylko klasa I i IV. Byli to rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście: ks. Proboszcz Tomasz Powichrowski, Wójt Gminy Grzegorz Jakuć i przewodniczący TPN Zdzisław Narel. Był ceremoniał patriotyczny oraz zapalono znicze w Miejscu Pamięci narodowej dla uczczenia bohaterów II Wojny Światowej.

Następnie Pan Dyrektor w skrócie przedstawił przygotowanie szkoły i przedszkola do nowego roku.

Zwrócił szczególną uwagę w duża skalę przeprowadzonych remontów, ale przede wszystkim przywitał pierwszoklasistów, życząc im sukcesów w nauce i zadowolenia w byciu uczniem niewodnickiej szkoły.

Pan Wójt do życzeń dołożył prezent-termometr bezinwazyjny oraz książke do biblioteki.

Szczególny moment przeżył ks. Proboszcz, bo został uhonorowany pięknym wydawnictwem z okazji 100-lecia Niepodległej kwiatami oraz podajnikiem płynu dezynfekującego dla Kościoła.

Tę niespodziankę przygotowali Państwo Nienajadłowie.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło spotkanie z wychowawcami, a goście spotkali się z Dyrekcja na symbolicznej herbatce.