oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ozonowanie Szkoły 2020r.

Odsłony: 111

Ozonowanie

Pan Dyrektor zakupił ozonatory w celu ozonowania pomieszczeń szkoły i przedszkola.

Ozonowanie zwalcza drobnoustroje, wirusy i odświeża powietrze, wspomaga utrzymanie w higienicznej czystości sale i korytarze. Dysponujemy ponadto dwoma urządzeniami do automatycznego podania płynu do dezynfekcji rąk. Są także do dyspozycji uczniów, przedszkolaków i nauczycieli, różnorodne płyny, rękawiczki oraz maseczki i przyłbice.

Czynimy wszystko, aby nasze pociechy były bezpieczne.

Dyrektor

P.S. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bo dysponujemy pięknie zagospodarowanym placem zabaw, urządzeniami sportowymi oraz salami na świeżym powietrzu i altankami. Dlatego większość zajęć odbywa się na powietrzu, jest bezpiecznie.