oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

List do rodziców w sprawie Covid-19

Odsłony: 142


Szanowni Państwo,
w związku z istniejącym zagrożeniem Koronawirusem, proszę o stosowanie następujących zasad:
- w miarę możliwości odprowadzamy dzieci do (przedszkola/szkoły) w maseczkach,
-na terenie przedszkola/ szkoły obowiązkowo nakładamy maseczki bądź przyłbice,
- odbierając dziecko z placu zabaw, nie wchodzimy lecz czekamy na skraju lub przy wejściu. Dzieci zawsze są pod opieką nauczycielek i zostaną przyprowadzone.
- starajmy się w domu o ograniczenie kontaktów dzieci z innymi osobami,
- przypominam, że do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe,
- uczniowie z klas starszych mogą zakładać maseczki, szczególnie podczas przerw.

Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2020.09.08