oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zasady postępowania podczas epidemii

Odsłony: 85

Zasady postepowania podczas epidemii w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

1. Do szkoły i przedszkola przychodzą uczniowie i dzieci zdrowe.
2. Przed wejściem obowiązkowo dezynfekują ręce.
3. Rodzice mogą wchodzić w maseczkach tylko do szatni, odbierają dzieci czekając przed drzwiami lub z placu zabaw.
4. W przypadkach koniecznych jest mierzona temperatura uczniów i dzieci.
5. Każde złe samopoczucie stwierdzone przez dzieci lub wychowawców i nauczycieli – jest sygnałem do podjęcia środków zaradczych :
a) izolacja
b) powiadomienie rodziców
6. Zajęcia wszelkiego rodzaju (z uwzględnieniem warunków
atmosferycznych) są prowadzone na powietrzu :
- altanki, sale letnie, place zabaw, boiska – mamy ku temu
odpowiednie warunki.
6. Zakazuję gromadzenia się dzieci i uczniów większe grupy.
7. Wskazane , aby uczniowie posiadali maseczki i zakładali podczas przerw.
8. Starajmy się zachować odstęp.


Niewodnica Kościelna, 2020.09.01