oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

8 września - Narodowe czytanie „Balladyny” w naszej szkole

Odsłony: 99

 Ogłoszenie

Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Pod patronem

Prezydenta Polski – Andrzeja Dudy

Otrzymaliśmy specjalne zaproszenie od Pana Prezydenta wraz z pieczęcią

Nasza Szkolna uroczystość jest zaplanowana na:

8 września 2020

Początek godz. 10.00

Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców.