oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego :)

Odsłony: 203


W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi , a także dbałość o zdrowie moich uczniów  , rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się tylko z udziałem 
uczniów i rodziców kl. I i IV.
Początek: 11.00
Na mszę o godz. 9.30 zapraszamy wszystkich chętnych uczestniczenia w nabożeństwie.

Szkoła podstawowa
Od 2 września 2020r. (środa) 
zajęcia integracyjne:
Kl. I – III – od godz. 8.30
Kl. IV – VIII – od godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku dla wszystkich klas odbędzie się później przy sprzyjających warunkach epidemiologicznych i pogodowych w ogrodach szkolnych.