oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Oddziały przedszkolne

Odsłony: 218

 

Przypominamy, że dzieci z oddziałów przedszkolnych przychodzące do przedszkola muszą być zdrowe. Rozpoczęcie roku przedszkolnego planujemy w innym terminie. Oddziały przedszkolne pracują od września wg. planu.
w dniu 31.08.2020 i 01.09.2020 pracują wg reżimu sanitarnego Od 2.09.2020 – wznawiamy „normalną” pracę z zachowaniem zasad epidemiologicznych.