oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Mamy nowy maszt !

Odsłony: 182

Następna uroczystość patriotyczna odbędzie się przy nowym maszcie flagowym. Jest bezpieczny i nowoczesny. Dziękuję za pomoc rodzicom i Panu Janu przy montażu.